Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Lidmaatschapsvorm
   
   
 
   
   
   
Financieel
  MHCU gebruikt automatische incasso voor al haar leden. Bankgegevens kunnen later worden aangevuld bij het inleveren van het ondertekende inschrijfformulier. Wanneer geen/foutieve bankgegevens bekend zijn t.b.v. automatisch incasso, zal gebruik worden gemaakt van een factuur. Hier wordt €15 administratiekosten voor in rekening gebracht.

 
   
 
   
 
Verenigingszaken
  Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Daarom vragen we iedereen om een steentje bij te dragen voor de vereniging, zo kunnen we het lidmaatschap betaalbaar houden. We vragen je om uit een aantal vrijwilligerstaken jouw voorkeur aan te geven die het beste past bij jouw interesse(s) of (werk)ervaring. In het geval bij aanmelding junioren, deze vraag als ouder invullen. Uiteraard zullen wij eerst contact met je opnemen, voordat een vrijwilligerstaak ingedeeld wordt.

 
   
   
   
   
Sponsoractiviteit
  Een vereniging draait volledig op vrijwilligers met financiële steun van zowel zakelijke als particuliere sponsoren

 
   
   
   
 
Disclaimer
  Een link naar de algemene voorwaarde & Huishoudelijk regelement vindt u bovenaan deze pagina.

 
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.


Facebook