Club van 100 - Informatie

Wat is de "Club van 100"?

De "Club van 100" is opgericht voor mensen die iets meer willen doen voor MHCU. Dat iets meer bestaat uit geld ter beschikking stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins. Uiteraard kan iedereen lid worden van de Club van 100, ongeacht of iemand nu al wel of geen lid is van de vereniging. Zowel privé personen als bedrijven kunnen lid worden van deze onafhankelijke ‘club’ binnen MHCU.


Wat kost het?

Ieder lid betaalt jaarlijks minimaal EUR 100,- en daarmee krijgt hij/zij ook één stem. Het lidmaatschap geldt voor een hockeyseizoen en wordt aan het einde van het seizoen, behoudens schriftelijke opzegging, automatisch met een jaar verlengd. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien u zich verbindt om tenminste 5 jaar lid te blijven te doen, zijn deze bijdragen gehéél fiscaal aftrekbaar. Voor kortere perioden gelden er beperkingen voor de fiscale aftrek. Klik hier voor een nadere uitleg.


Doelstelling

Van deze EUR 100,- wordt het grootste gedeelte besteed aan één of meerdere doelen van de vereniging. Uitgangspunt hierbij is dat het doelen zijn waar de hele vereniging plezier aan beleeft. Welke doelen dat zijn, bepalen de leden van de Club van 100 zelf. Het bestuur heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om, evenals ook de leden van de Club van 100 zelf, suggesties te doen voor de besteding van de geldelijke middelen voor een bepaald doel. Echter het bepalen van de uiteindelijke bestemming van het van tevoren vastgestelde bedrag, wordt jaarlijks gedaan door puur en alleen stemming van de leden van de Club van 100.

Suggesties voor dit jaar vanuit het bestuur zijn om het clubhuis op te knappen, om zodoende nog meer ons ‘thuis’ te laten zijn. Een andere suggestie is om een veranda te realiseren aan het clubhuis, zodat de toeschouwers bij minder weer ook droog de teams buiten aan kunnen blijven moedigen. Als gezegd kunnen de leden ook jaarlijks een suggestie doen voor een mooi doel.


Waarom lid worden?

Leden van de Club van 100 worden, indien gewenst, "vereeuwigd” op het Club van 100-bord. Dit bord zal op een prominente plaats in of rond het clubhuis worden geplaatst. Tevens krijgt men als aangegeven, per jaar één stemrecht voor de stemming over de besteding van de gelden aan een mooi doel.


Wat moet u doen?

Vul het formulier in en mail dit naar [email protected] Vergeet niet te vermelden welke naam op het Club van 100-bord (bv. "familie ....", of voornamen kinderen, wees creatief) geplaatst kan worden.

Uiteraard zullen wij de ‘vereeuwiging” op het Club van 100-bord op ludieke wijze onthullen, waar wij jullie als nieuw lid uiteraard voor zullen uitnodigen.


Vragen?

Indien u aanvullend nog vragen heeft en/of er onduidelijkheden zijn, kunt u ook altijd contact opnemen met [email protected]. Zij staan u graag te woord. Als lid van de Club van 100 behoort u tot een grote groep enthousiaste mensen die MHCU een warm hart toedragen. We rekenen op veel aanmeldingen, dus zegt het voort!


Agenda

Er zijn nog geen agendapunten

Facebook